L’espai escènic
Considerem com l’espai ideal, un escenari de 12 metres d’ample per 8 de fons, que ens permet situar perfectament tot els elements que formen l’escenografia característica de La Principal. La seguretat és imprescindible i per això, aconsellem a l’organització que l’escenari -complint les normatives europees- tingui el certificat de qualitat.

L’escomesa elèctrica
La potència ha de ser de 36.000 wats per la llum i 15.000 wats per el so.
Si només hi ha una presa de corrent, aquesta serà de 60 kw. Les preses seran amb bornes per connectar el cable directament o en el seu defecte dos connectors tipus cetac de 63 A  de 4 pols i terra.

El muntatge
Si el camió té un bon accés a l’escenari, el muntatge té una durada aproximada de 4 hores i s’inicia 5 hores abans de l’actuació. La darrera hora està destinada a les proves de so dels músics i tècnics.

El camió
Les mides són: 3,90 metres d’alçada, 2,50 metres d’amplada, 12 metres de llargada, i 13.430 Kg de pes.

________________________________________________________________________

Les persones
Pere Caravaca i Bosch – Tècnic en so i responsable tècnic

Daniel Tecar Ovidiu – Tècnic de llum
Conrad Xifre- Tècnic de muntatge
Toni Rodríguez – Tècnic de muntatge
Radu Marian– Tècnic de muntatge
Jordi – Transport

ESCENARI

technical rider