Els músics de La Principal, volem agrair especialment a tota la gent que ha col·laborat en la construcció d’aquest lloc web i també a tots aquells que indirectament ens han ajudat a fer realitat aquesta pàgina amb els seus consells.
Disseny gràfic dels diferents tríptics, Teia Boada (Olot).
Fotògrafa en ruta, Fina Espinalt (Manresa).
També volem agrair públicament els esforços que ha dedicat a aquest projecte el nostre webmaster Josep Maria Farrarons, així com el seus antecessors Lluís Prats i Pere Caravaca, que sense la seva empenta això no seria una realitat.